Prijava

Vaša prijava

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./2024.


Temeljem Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 5/23) i Odluke o utvrđivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike Gorice te o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./2024., Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice objavljuje PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./2024.

Sudionici natječaja imaju pravo uputiti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste. Pisani prigovor upućuje se Gradonačelniku Grada Velike Gorice na adresu: Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica. Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana nakon isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Liste reda prvenstva moguće je pomicati, ovisno o slobodnim mjestima u svakoj kategoriji, a prema ostvarenim bodovima.
Konačna lista objaviti će se nakon donošenja odluke o eventualnim prigovorima.

Prijedlog – stipendije (MS Excel)