Prijava

Vaša prijava

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2023. godini Grada Velike Gorice


Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 16. studenog 2023. godine, donosi
Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2023. godini Grada Velike Gorice

I.
Ovim Zaključkom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode koji će se provoditi na području Grada Velike Gorice tijekom 2023. godine. Sredstva će se raspodijeliti na temelju rezultata javnog natječaja za financiranje programa/projekta udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2023. godini čiji je nositelj Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

II.
Sredstva za Programe i projekte iz točke I. ovog Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na sljedeći način:

Red. broj

Naziv udruge

Naziv projekta ili

programa

Odobreni iznos

sufinanciranja (EUR)

1.

KUD NOVO ČIČE Etno naselje Novo Čiče u svrhu edukacije djece i mladih o zaštiti okoliša i prirode 2.100,00

2.

ZELENA AKCIJA MIČEVEC Zeleni redar 1.899,99

3.

ZMAG-ZELENA MREŽA AKTIVISTIČKIH GRUPA VII. konvencija prirodnog graditeljstva 1.991,48

4.

ŠRU ODRA Očistimo smeće s naših jezera 2023. 2.650,00

5.

OGRANAK SELJAČKE SLOGE Djeco – očuvajmo naš okoliš za buduće generacije 2.650,00
UKUPNO 11.291,48

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka su osigurana u Proračunu Grada Velike Gorice za 2023. godinu, u Razdjelu 09 – Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Program – zaštita okoliša, Aktivnost – Edukacija i podizanje ekološke svijesti.

IV.
S nositeljima Programa i projekata Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava. Nositelji Programa i projekata obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programima, projektima i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom Glasniku Grada Velike Gorice.