Prijava

Vaša prijava

Zaključak o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama


glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. travnja 2024. godine, donosi Zaključak o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja
socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama

I.
Grad Velika Gorica će dodijeliti jednokratne financijske potpore udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama za aktivnosti kako slijedi:

AKTIVNOSTI UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNO – HUMANITARNE DJELATNOSTI

Red. broj Udruga Projektna aktivnost Sredstva / €
  1.
Udruženja Djeca prva Podrška pomoćnicima u nastavi 2.000,00
  2.
Društvo žena Novo Čiče Socijalno-humanitarna aktivnost 750,00
  3.
Društvo žena Šćitarjevo Pomoć Sigurnoj kući te djeci oboljeloj od malignih bolesti   i zdravstvene tribine 800,00
  4.
Klub liječenih alkoholičara Vladimir Nazor Apstinencijom od alkohola do kvalitetnijeg života 1.700,00
  5.
Humanitarna udruga Buvljakuše Pomoć za organizaciju humanitarnih akcija i buvljaka 1.000,00
  6.
Udruga Motivacija Zdravo aktivno starenje 2.000,00
  7.
Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike Informatička edukacija nezaposlenih osoba 1.600,00
Ukupno: 9.850,00

AKTIVNOSTI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

Red.

Broj

Udruga Projektna aktivnost Sredstva / €
  1.
Udruga VG Branitelji – Velika Gorica Rehabilitacija branitelja 1.000,00
  2.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Obilježavanje 30. obljetnice udruge 1.900,00
  3.
Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zračne luke Zagreb Promocija vrijednosti Domovinskog rata i poboljšanje kvalitete života stradalnika Domovinskog rata 1.000,00
Ukupno: 3.900,00

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu koji se provodi kroz Aktivnost – Potpore za programe socijalno-humanitarnog i zdravstvenog značaja -na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi te Aktivnost -Potpore za programe braniteljskih udruga-na stavci rashoda 38-Ostali rashodi.

III.
S nositeljima programa gradonačelnik će potpisati ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.