Prijava

Vaša prijava

Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu


Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. travnja 2024. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe udruga kojima je odobreno financiranje programa.

II.
Sredstva za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu raspoređuju se na sljedeći način:

PROGRAMI IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Red.

Broj

Udruga Naziv programa /projekta Sredstva /€
  1.
Udruga umirovljenika Grada Velike Gorice Liječenjem, prevencijom i  oporavkom do kvalitetnog života

15.300,00

  2.
Udruga osoba s invaliditetom –„Suncokret“ Velika Gorica Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji

12.000,00

  3.
Udruga žena oboljelih i liječenih od raka -Nismo same Nisi sama -Ideš s nama

10.000,00

  4.
Udruga „Edukcijom protiv raka dojke Zagrebačke županije „Za život -odaberi znanje“

7.000,00

  5.
VG Legacy ROBIN FOOD HRANA ZA SVE

5.000,00

  6.
SUH –podružnica Velika Gorica Zdraviji i sretniji u trećoj dobi

5.000,00

  7.
Udruga slijepih Zagreb Podrška slijepim osobama za život u Gradu Velikoj Gorici

2.700,00

  8.
Judo klub osoba s invaliditetom „FUJI“ Samostalniji uz judo

2.500,00

  9.
KLA „Branko Lang“ Obiteljska terapija liječenih alkoholičara

2.500,00

  10.
KLA „August Šenoa“ Rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji

2.500,00

  11.
KLA „Marko Orešković“ Potpora u liječenju i rehabilitaciji liječenih alkoholičara

2.500,00

  12.
Društvo žena Buševec Pomoć bližnjima i potrebitima

2.300,00

  13.
Udruga „Sunčica- Velika Gorica“ Igraonica za djecu s teškoćama u razvoju „RAZIGRANA UČIONICA“

2.000,00

  14.
Udruga invalida rada Zagreba „Zdravi i sigurni non – stop “

2.000,00

  15.
Udruga umirovljenika i građana „ZLATNA DOB“ Velika Gorica Kretanjem do zdravlja

2.500,00

  16.
Udruga osoba oštećena sluha „Centar“ Zagrebačka županija Veteranski susreti osoba oštećena sluha „VeGo“

i

III. amatersko natjecanje osoba oštećena sluha u streličarstvu

1.800,00

  17.
Udruga „VG DIJABETIČAR“ Socijalno – humanitarni program

1.500,00

  18.
Zajednica umirovljeničkih i socijalnih udruga GVG-a II. sportski susreti Zajednice „VG-ZUSU“

1.500,00

  19.
Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma Pravilna prehrana u djetinjstvu i adolescenciji kao temelj kvalitetnog života

1.400,00

  20.
Udruga žena Kuče Socijalno-humanitarni program

1.400,00

  21.
Udruga umirovljenika Međunarodne zračne luke Zagreb Život pun sadržaja

800,00

UKUPNO:

84.200,00

- – -

PROGRAMI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

Red.

Broj

Udruga Naziv programa projekta

Sredstva / €

  1.
Udruga pripadnika 153.brigade HV-Velika Gorica Upravljanje Spomen parkom 153. brigade HV

16.000,00

  2.
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Velika Gorica Savjetovalište za HRVI i branitelje te članove njihovih obitelji -nabava vozila

11.950,00

  3.
Udruga pripadnika 153.brigade HV-Velika Gorica Program rada udruge za 2024.godinu

5.000,00

  4.
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata  – Ogranak Velika Gorica Psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

4.700,00

  5.
Udruga veterana Domovinskog rata Velika Gorica Promicanje vrijednosti i značaja Domovinskog rata -2024.

4.000,00

  6.
Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije-podružnica Velika Gorica Zajedno u ratu, zajedno u miru.

3.400,00

  7.
Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Grada Velike Gorice Obilježavanje sjećanja na sve poginule branitelje te svih važnih obljetnica iz Domovinskog rata

2.700,00

  8.
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Klub Velika Gorica Rad s članovima Kluba PTSP-a Velika Gorica

2.700,00

  9.
Udruga roditelja poginulih  branitelja Domovinskog rata grada Zagreba Briga o roditeljima kroz psiho-fizičko osnaživanje

1.850,00

  10.

Udruga djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata Velika Gorica Psihosocijalna rehabilitacija djece hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz sportska natjecanja i druženja.

1.400,00

  11.

Vg branitelji –Velika Gorica Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, promicanje  istine o Domovinskom ratu

1.300,00

UKUPNO:

55.000,00

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu koji se provodi kroz Aktivnost – Potpore za programe socijalno-humanitarnog i zdravstvenog značaja -na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi te Aktivnost -Potpore za programe braniteljskih udruga-na stavci rashoda 38-Ostali rashodi.

IV.
S nositeljima programa gradonačelnik će potpisati ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.