Prijava

Vaša prijava

Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja


Temeljem članka 11. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 3/2022), Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine Turopolja objavljuje Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja.

Red. broj.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

ADRESA OBJEKTA

UKUP.BROJ BODOVA

IZNOS

FINANCIJSKE POTPORE/EURA

1.

MIKULIN MLADEN

Stančićeva 18, Vukovina

35

5.800,00

2.

GALEKOVIĆ ŽELJKO

Braće Radića 113, Mraclin

25

7.963,00

3.

MILATOVIĆ KRUNOSLAV

Franje Lučića 55, Kuče

21

2.300,00

4.

PANIŽIĆ LILJANA

Rakitovec 176, Rakitovec

21

7.963,00

5.

KUNIĆ LUKA

Pažuli 13, Velika Mlaka

19

7.963,00

6.

TRPUTEC VINKO

Dubranec 66, Dubranec

14

7.963,00

SVEUKUPNO

39.952,00 €

Sukladno članku 11. Pravilnika o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Službeni glasnik GVG 3/2022), podnositelji prijave imaju pravo prigovora na prijedlog liste koji se mora dostaviti Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od osam (8) dana od dana dostave prijedloga liste, na adresu: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, (u pisarnicu), uz naznaku: „Projekt obnove tradicijske graditeljske baštine – Prigovor na listu“.