Prijava

Vaša prijava

Najava 16. sjednice Gradskog vijeća


vijece
Na temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 28. svibnja 2024. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37 i predložen je sljedeći dnevni red:

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice i utvrđivanju mandata zamjenici vijećnice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu
a) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2023. godinu
b) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2023. godinu
c) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2023. godinu
d) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2023. godinu
e) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2023. godinu
f) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2023. godinu
g) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2023. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2023. godini
i) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2023. godini

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge tijekom 2023. godine – VG Čistoća

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone Kušanec – istok“

7. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Grada Velike Gorice

8. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Osnovne škole Nikole Hribara

9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za postavu biste Jadranka Cumbaja u Parku Jadranka Cumbaja na k.č. br. 724, k.o. Velika Gorica

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovnih škola Grada Velike Gorice:
• Osnovne škole Jurja Habdelića
• Osnovne škole Nikole Hribara
• Osnovne škole Eugena Kumičića
• Osnovne škole Eugena Kvaternika
• Osnovne škole Novo Čiče
• Osnovne škole Šćitarjevo
• Osnovne škole Velika Mlaka
• Osnovne škole Vukovina

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Franje Lučića

13. Prijedlog Zaključka o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika za područje Grada Velika Gorica

14. Informacija o projektu Pročistača i Aglomeracije Velika Gorica

Materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)