Prijava

Vaša prijava

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini Grada Velike Gorice


Temeljem članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/15 i 6/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 04. lipnja 2024. godine donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini Grada Velike Gorice

Članak 1.
Ovim Zaključkom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode koji će se provoditi na području Grada Velike Gorice tijekom 2024. godine. Sredstva će se raspodijeliti na temelju rezultata javnog natječaja za financiranje programa/projekta udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini čiji je nositelj Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 2.
Sredstva za Programe i projekte iz Članka 1. ovog Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na sljedeći način:

Broj prijave

Naziv udruge/

inicijative

Naziv projekta

Broj

Bodova

Max 100

Odobreni iznos

sufinanciranja (EUR)

1.

Zelena mreža aktivističkih grupa ZMAG

VIII. konvencija prirodnog graditeljstva

100

2.500,00

2.

Plemenita opčina turopoljska

Revitalizacija zapuštenih izvora/zdenčeka

90

2.600,00

3.

KUD Novo Čiče

Etno naselje Novo Čiče u svrhu edukacije djece i mladih o zaštiti prirode i okoliša

88

2.568,00
4. Vukovina u srcu Živjeti zdravo u Vukovini 2.dio 86 1.882,87
5. ŠRU Odra Očistimo smeće s naših jezera 2024, 85 2.300,00
6. Udruga mladih Frajer Akcija čišćenja divljih odlagališta Poljana Čička 81 599,00
7. Centar za mlade VG Zeleni koraci: Edukacija za održivu budućnost 79 1.550,00

UKUPNO

13.399,87

Članak 3.
Sredstva iz Članka 2. ovog Zaključka su osigurana u proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu, u Razdjelu 09 – Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Program zaštita okoliša, Aktivnost Edukacija i podizanje ekološke svijesti, na stavci rashoda 38 – ostali rashodi.

Članak 4.
S nositeljima Programa i projekata Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje Ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava. Nositelji Programa i projekata obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programima, projektima i ugovorom.

Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.