Prijava

Vaša prijava

Godišnji Plan raspisivanja javnih natječaja i poziva za 2019. godinu


Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) objavljuje Godišnji Plan raspisivanja javnih natječaja i poziva za 2019. godinu.

Godišnji Plan raspisivanja javnih natječaja i poziva za 2019. godinu (PDF)