Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za uvid u spis predmeta: stambena zgrada i pomoćne zgrade; ŠiljakovinaI. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu postojećih zgrada: stambene zgrade i pomoćne zgrade, na adresi Ulica kotarskog narodnog odbora broj 57, Šiljakovina.
Prijedlog novoformirane građevne čestice je izrađen na kopiji katastarskog plana, na kojem se određuje oblik i veličina građevne čestice. Novoformirana građevna čestica se sastoji od dijela k.č.broj 407/1 i dijela k.č. broj 407/6, obje k.o. Šiljakovina (odnosno od dijela zk. čestice broj 368/1 i dijela zk. čestice broj 368/9, k.o. Šiljakovina), a ukupna površina novoformirane čestice iznosi 900 m2.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.04.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, soba 120/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Marija Šandrk, ing.arh.