Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za uvid u spis predmeta: gradnja vodoopskrbne mreže i fekalne kanalizacijeI. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – gradnja vodoopskrbne mreže i fekalne kanalizacije u Cavtatskoj ulici, Ulici Tina Ujevića, Ulici Dobriše Cesarića, Ulici Kovači, Ulici Brune Bušića i ogranku ulice Ljudevita Gaja u naselju Velika Mlaka,
na katastarskim česticama k.č. br. 715/6, 1063/25, 1467/3, 1051/3, 1051/31, 1053/8, 1058/1, 1051/1, 1051/30, 1053/3, 1061/10, 1053/10, 1056/3, 202/1, 184/11, 1053/11, 1054/2 i 1055/3 k.o. Velika Mlaka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.