Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine stambene namjeneI. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 151/1 (nastala od djela k.č.br. 150 i cijele k.č.br. 151/1) k.o. Obrezina (VELIKA GORICA).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA
Lana Kotrman Jankeš, dipl.ing.arh.