Prijava

Vaša prijava

Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju


djeca
Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta 20. studenoga 1989. godine. Datum usvajanja Konvencije obilježava se kao Svjetski dan djece. Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.

Potpisalo ju je 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen dokument na području ljudskih prava. Dan Konvencije o pravima djeteta prilika je da podsjetimo na važnost poštivanja i ostvarivanja dječjih prava, posebno u specifičnim okolnostima današnjeg vremena. Prošle godine smo u Velikoj Gorici, povodom 30-te obljetnice donošenja Konvencije organizirali susret Dječjih gradskih vijeća Hrvatske na kojem smo se bavili temom medijske pismenosti djece i promovirali dječju participaciju kao pravo djeteta, obvezu odraslih i kulturu življenja u zajednici.

Ove godine, Dječje gradsko vijeće susreće se online, i kao uvijek, vijećnici prenose vrijedne informacije o načinu njihova života, odrastanja i školovanja u vrijeme pandemije. I u ovim posebnim okolnostima odrasli ne smiju zaboraviti pitati, slušati i čuti djecu i njihova razmišljanja. To je i jedan od razloga zbog kojeg se diljem Hrvatske ovih dana promoviraju Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju u izdanju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, nastale na UNICEF-ovom Savjetodavnom odboru za dječju participaciju čije su autorice Ivana Borić i Arijana Mataga Tintor. Pozivamo sve odrasle, djecu i mlade da u svojim okruženjima potaknu dječju participaciju i implementiraju ju u svakodnevni život.

Brošura (PDF)