Prijava

Vaša prijava

Najava 25. sjednice Gradskog vijeća


vijece
25. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 02. ožujka 2021. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Statuta Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

3. Prijedlog Odluke o uvođenju mjera za pomoć gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice
pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Gradskog vijeća i članovima stalnih i
povremenih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Velika
Gorica

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Velika
Gorica

8. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Grada Velike Gorice

9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 9.3.2020. godine

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

12. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)