Prijava

Vaša prijava

Revizija komunalne naknade na području Grada Velike Gorice


Na području Grada Velike Gorice provodi se revizija komunalne naknade