Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija pomaže poljoprivrednicima oko sjetve, daje 130.000 eura potpora

[]

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA SA 130 tisuća eura sufinancira troškove nabave te subvencionira kamatu na kredite za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura te sjetvu i sadnju presadnica u 2024. godini.