Prijava

Vaša prijava

Naučite svoje dijete kako komunicirati


Preneseno sa stranica http://iskra-waldorf-hrvatska.hr Djeca danas trebaju učiti manje o sadašnjim, a više o sustavima na kojima će se temeljiti tehnologije budućnosti, kao što je kvantna mehanika, genetika i logika kodiranja. Ekonomisti su utvrdili da će se rutinski poslovi najvjerojatnije automatizirati. Najbolji način pripreme za takvu budućnost je razvijanje sposobnosti učenja i prilagodbe. Na cijeli članak...

Zahvala