Prijava

Vaša prijava

ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO


 

 

Asfaltirane su u potresu oštećene ceste: Čakanec, Gvozdanići, Grebenci, Brezovci, Jantoleki, Popovići, Sremići Gornji te oštećenje na cesti u Žitkovčici. Uskoro će se asfaltirati i ulica Zagorci.