Prijava

Vaša prijava

Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta


Tijekom rada mobilnog reciklažnog dvorišta, na navedenim lokacijama, biti će postavljen i kontejner za glomazni otpad.