Prijava

Vaša prijava

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Dana 17. ožujka 2023. godine održati će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u Općinskoj zgradi na adresi Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

6. Donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluka o donošenju

8. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

9. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2023.g.

10. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

12. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanja prirodnih rudina na području Općine Kravarsko

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog grivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko