Prijava

Vaša prijava

OPĆINA KRAVARSKO OSIGURALA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE


 

 

 

U Općini Kravarsko počinje provedba projekta: „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Ukupna vrijednost projekta je 444.250,00 kuna, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 377.612,50 kuna, a vlastita sredstva Općine Kravarsko iznose 66.637,50 kuna.

 

Opširnije...