Prijava

Vaša prijava

Kreće prikupljanje potpisa za referendumska pitanja vezana uz korona mjere

[]

U Velikoj Gorici će se od 04.12. do 18.12. ove godine odvijati sakupljanje potpisa za referendumska pitanja koje pokreću referendumske incijative “Dosta ne stožerokracije” i “Odlučujemo zajedno”

Potpisi se skupljaju za ova dva pitanja:

  • *prvo pitanje ustavotvorno* i glasi: „Jeste li za to da se članak 17., stavak 1. Ustava RH, mijenja i glasi: „U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, velikih prirodnih nepogoda te epidemije, odnosno pandemije, pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlogVlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike. I zaokružuje se ZA ili PROTIV.“
  • *Drugo pitanje je zakonodavnog karaktera* i glasi: Jeste li za to da se donese sljedeći Zakon o izmjeni zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Članak 1. u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (‘Narodne novine’, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.) u članku 47. stavak 4. mijenja se i glasi: „Kada je, sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od epidemije, o primjeni sigurnosnih mjera iz stavaka 1. do 3. ovoga članka odlučuje Hrvatski sabor ako se tim mjerama ograničuju pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. U stavku 7. riječi: *‘i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske’ brišu se.

Lokacije na kojima će se skupljati potpisi sur Trg kralja Petra Krešimira IV,  Trg Stjepana Radića, Ulica Slavka Kolara 2.

 

Objava Kreće prikupljanje potpisa za referendumska pitanja vezana uz korona mjere pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.