Prijava

Vaša prijava

REDUKCIJA Na pet dana zatvara se cjevovod, ograničena uporaba vode u Velikoj Mlaki

[]

Redukcija vode u Velikoj Mlaki najavljena je u periodu od 25.07. do 04.08.2022., zbog višednevnog zatvaranja glavnog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda kojim se opskrbljuju naselja Velika Mlaka, Veliko Polje i Mičevec, dok je drugi manji dio napajanja osiguran preko magistralnog cjevovoda i smjera Velike Kosnice i Mičevca.

Magistralni cjevovod zatvara se radi problema kolizije s novoprojektiranim kolektorom  čija je izgradnja predviđena kao dio građevinske dozvole „Izgradnja fekalnih kanala i crpne stanice u naselju Velika Mlaka“ u sklopu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica. Problem kolizije instalacija riješit će se denivelacijom magistralnog cjevovoda zbog čega je potrebno zatvoriti cjevovod na minimalno pet dana”, poručuju iz VG Vodoopskrbe i izvođači radova.

Kako će funkcionirati sustav opskrbe za vrijeme redukcija?

Velika Mlaka će za vrijeme izvođenja radova imati opskrbu vodom s drugog magistralnog cjevovoda iz smjera Velike Kosnice i Mičevca. U redovnoj potrošnji naselja od cca 20l/s magistralni cjevovod  ima dovoljan kapacitet za osiguranje dostatnih tlakova i količina vode, međutim u vršnim potrošnjama, kada potrošnja poraste na preko 30l/s dolazi do problema prevelikog pada tlakova u sustavu što dovodi do problema u opskrbi vodom koji najviše dolazi do izražaja na višim katovima u zgradama, a moguće je da u konačnici problem obuhvati i cijelo naselje.

Kako građani mogu utjecati na ublaženje problema?

Mole se svi korisnici da smanje aktivnosti potrošnje vode pogotovo u satima vršnih opterećenja (6h-9h i od 17-23h), te da smanje aktivnosti i to doba i rasporede ih po drugim satima u danu.

To se posebno odnosi na smanjenje aktivnosti (u navedenom periodu ) koje troše velike količine vode poput zalijevanje vrtova, pranje auta, punjenje bazena i sl…

Koje će mjere VG Vodoopskrba poduzeti za vrijeme redukcije vode u naseljima?

VG Vodoopskrba osigurat će cisterne s vodom, punktove s rezervoarima za točenje vode, te reducirati potrošnju u naseljima duž magistralnog cjevovoda Velika Gorica – Velika Kosnica – Velika Mlaka radi osiguranja čim većih količina i tlakova za najugroženiji dio sustava (naselje Velika Mlaka)

Sve eventualne prigovore ili upite građani mogu uputiti na e- mail:  aglomeracija@vgvodoopskrba.hr ili na besplatni telefon 088 200 205 

Objava REDUKCIJA Na pet dana zatvara se cjevovod, ograničena uporaba vode u Velikoj Mlaki pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.