Prijava

Vaša prijava

MOST-a o betonizaciji i urbanističkom planu

[]

Velikogorički MOST jutros je održao novinarsku konferenciju na temu betonizacije, povećane gradnje u našem gradu. Razlog održavanja konferencije tvrdnja je da se već godinama u našem gradu provodi urbicid i betonizacija protivno propisima.

“Glavni razlog betonizacije je protuzakonito tumačenje propisa koji definiraju mogućnosti gradnje od strane Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.”, navodi Ivan Bekavac te dodaje da je podlogu za to donijelo Gradsko vijeće s novim odredbama i iznimkama koje su omogućile puno manje zelenih površina, puno veću izgrađenost parcela i brojne druge okolnosti koje su, smatraju, rezultirale urbicidom. “Državna revizija je prepoznala te propuste i donijela odluku o ukidanju tih odredbi. Gradsko vijeće je na prošloj Sjednici izglasalo potrebne izmjene koje uključuju povećanje zelenila oko stambenih zgrada, kao i da će se izbrisati sve izmjene koje su proteklih deset godina postale pravilo i koje su dovele do betonizacije. Međutim, šteta je već učinjena.”, dodaje Bekavac.

Igor Fiolić, stanar i predsjednik Gradske četvrti Miljenko Granić, objasnio je kako su dozvole za gradnju zgrada u Zagrebačkoj 94, a oko kojih su već protestirali, izdane bez informiranja građana i susjeda iako je to po Zakonu trebalo biti provedeno. Kako navodi, susjedi su za gradnju saznali tek kada su došli strojevi. Radi se o samo nekoliko susjeda, pa tako zadnja parcela ima samo četiri susjeda. Odgovor odgovornih službenika Grada bio je da je obavještavanje bilo neprikladno zbog prevelikog broja građana.

Kroz konferenciju su objasnili o kojim se odredbama Urbanističkog plana radi, a koje omogućuju betonizaciju suprotnu željama građana. “U Urbanističkom planu uređenja naselja Velika Gorica piše da u stambenim zonama Velike Gorice Minimalno ozelenjen dio površine čestice na prirodnom terenu mora biti 20%, a povremeno nije. Parkirna mjesta napravljena od šupljih kocki smatraju se ozelenjelim površinama, a to nisu.
To je slučaj kod mnogih novih zgrada u Gorici uključivši i ove u Zagrebačkoj 94. U Urbanističkom planu uređenja naselja Velika Gorica piše da individualne stambene zgrade koje se grade na poluugrađeni (dvojni) način moraju od svih drugih međa osim od one na koju se naslanjaju biti udaljene najmanje tri metra, a izdaju se dozvole bez tog uvjeta.”, govori Bekavac.

Dodaje i kako dio izgrađenih zgrada u nizu ne ispunjava uvjet da moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti skladnu arhitektonsku cjelinu. “To se dobro vidi na dozvoli za zgrade u Zagrebačkoj 94 gdje je dozvola dobivena za dvojne objekte iako na drugoj strani međe nema nikakvih objekata te nikako ne mogu činiti skladnu arhitektonsku cjelinu. Štoviše s druge strane je parcela potpuno druge namjene (društvene) i ima izgrađen objekt daleko od međe već 75 godina.”

Kao problem navodi i izdavanje dozvola bez potrebnih suglasnosti Ministarstva kulture. “Za mnoge građevinske dozvole su potrebne suglasnosti raznih tijela RH ali Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i pročelnica izdali su dozvolu bez zakonski propisanih suglasnosti. U slučaju kada se nova građevina planira na međi s nekretninom koja predstavlja zaštićeno kulturno dobro tada je potrebna suglasnost Ministarstva kulture koju Investitor nije dostavio. Za prvu zgradu u Zagrebačkoj 94 je to trebalo imati, međutim suglasnost nije pribavljena, a svejedno je građevinska dozvola izdana.”

Dotaknuli su se i pitanja prilaznih cesti i izlaza zgrada na prometnicu te smatraju da s ovakvim djelovanjem Velikoj Gorici više neće biti potrebne ulice već će se dugačka parcela podijeliti na puno manjih i jedna drugoj daje pravo služnosti. To omogućuje investitorima da na uskim parcelama ne trebaju trošiti prostor na ulicu već da maksimalno prošire zgrade.

“I tako se betonizira Gorica”, zaključuje Bekavac.

Objava MOST-a o betonizaciji i urbanističkom planu pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.