Prijava

Vaša prijava

Raspisan natječaj za izgradnju dijela Gradićke ulice

[]

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za izgradnju dijela Gradićke ulice u Gradićima. Procijenjena vrijednost radova je 870.400,00 eura. Rok za dostavu ponuda je 13. ožujka, a rok za izvršenje radova 180 dana od sklapanja ugovora.

Glavni projekt i prometno rješenje izradila je tvrtka BET-NADZOR d.o.o. iz Velike Gorice.

Projekt obrađuje izgradnju prometnice s oborinskom odvodnjom u Gradićkoj ulici od Ulice Braće Radića do Hercegovačke ulice ukupne dužine 646,30 m. “Predmetna ulica izvest će se na najvećem cijelu s novom širinom kolnika od 6,0 m. Širina novoprojetirane pješačke staze iznosi 1,6 m, a širina novoprojetirene pješačko-biciklističke staze koja se nalazi na potezu od stacionaže 0+420 do 0+460 iznosi 3,0 m”, navodi se.

Na dijelovima ulice, tj. u zavojima prema putanjama kretanja autobusnih i teretnih vozila, izvest će se proširenja na širinu 6,7-8 metara.

Odvodnja oborinskih voda riješi će se izvedbom nagiba kolnika i nogostupa te zatvorenog PE ili PP kanala. Isprojektiran je cijevni priključak na spoju sa svakom od ulica za buduće oborinske kanalizacije. Postojeća lokalna cestovna oborinska odvodnja uklonit će se i zamijenit novoprojektiranom. Predviđena je denivelacija priključaka kako bi se ostvarila propisana visinska udaljenost između instalacija oborinske i fekalne kanalizacije.

Objava Raspisan natječaj za izgradnju dijela Gradićke ulice pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.


Državno Natjecanje iz geografije