Prijava

Vaša prijava

Grad diže kredite za vrtiće u Kolarevoj i Goričanki, izgradnju Jelačićeve, Bratstva i još pet ulica

[]

Kao što je najavljeno proračunom za 2024. godinu, Grad Velika Gorica zadužuje se u iznosu od 10,2 milijuna eura za izgradnju čak sedam ulica te ulazak u projekt novog vrtića u Kolarevoj, a VG Goričanka u iznosu od 1,5 milijuna eura za prenamjenu dijela svojih prostora u dječji vrtić. Prije nego što se nađu na stolu ministra financija, odluke o zaduživanju čekaju goričke gradske vijećnike, na čijim će se klupama naći tijekom prve ovogodišnje sjednice, koja je najavljena za 29. veljače.

Velikim kreditom pokrit će se gradnja ulica Bratstvo I, Jelačićeve, Kvaternikove i Šenoine u Velikoj Gorici, Stepanske u Donjoj Lomnici, Gradićke u Gradićima te od Zamlačke do Smenderovićeve u Velikoj Mlaki. Iz ovog kredita idu i sredstva za ulazak u projekt izgradnje dječjeg vrtića u Kolarevoj. Malim kreditom osiguravaju se sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu prostora garaže VG Goričanke u dječji vrtić.

Na otplatu duga po kreditnim zaduženjima planira se ove godine proračunom 3,8 milijuna eura. Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po preuzetim dugoročnim zaduženjima Grada Velike Gorice na kraju proračunske 2024. godine iznosi 21.970.000,00 eura. Kreditna opterećenost proračuna iznosi oko 18%.

Veliki kredit: Gradnja cesta i dječjeg vrtića u Kolarevoj

Kreditna sredstva za financiranje dvaju kapitalnih projekata u iznosu od 10.222.740,00 EUR osigurat će se putem kredita Erste&Steiermarkische bank d.d. po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,55% godišnje, fiksno, uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti iz HBOR-ova programa Investicije javnog sektora, a kroz koji se može ostvariti subvencija kamatne stope u visini od 75% referentne kamatne stope.

Rok otplate kredita je sedam godina, tromjesečno, u 28 jednakih rata s dospijećem prve rate 31. ožujka 2025. godine. Ukupna cijena kredita po dostavljenoj ponudi banke iznosi 1.448.991,03 EUR. Suglasnost Gradu za zaduživanje daje Vlada RH na prijedlog ministra financija, a prije traženja suglasnosti predstavničko tijelo donosi odluku za dugoročno zaduživanje.

“U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu iskazana je namjera novog zaduživanja Grada putem dugoročnog predita u iznosu od 10.250.000,00 EUR kojim se financiraju kapitalni projekti: K52012 – Građenje nerazvrstanih cesta i K540214 – Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarevoj”, obrazlaže se.

Rekonstruirat će se Bratstvo I i Jelačićeva

Projekt građenja nerazvrstanih cesta obuhvaća Ulicu Bratstvo I, Ulicu Eugena Kvaternika, Ulicu Augusta Šenoe (uz obilaznicu) i Ulicu bana Josipa Jelačića (od Kolareve do Kolodvorske) u Velikoj Gorici, dio Stepanske u Donjoj Lomnici, dio Gradićke u Gradićima te put od Zamlačke do Smenderovićeve u Velikoj Mlaki.

“Za projekt K520102 – Građenje nerazvrstanih cesta u 2024. godini planirano je financiranje u ukupnom iznosu od 11.909.610,00 EUR, od kojih je iznos od 3.996.870,00 EUR planiran iz izvora financiranja 4.1. – prihodi za posebne namjene proračuna, a iznos od 7.912.740,00 EUR planiran iz izvora 8.1. – primici od financijske imovine i zaduživanja”, obrazloženo je.

Vrtić u Kolarevoj

Izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića na lokaciji Ulica Slavka kolara 39, koja će činiti dio složene građevine zajedno s postojećom zgradom dječjeg vrtića Ciciban, omogućit će se smještaj za cca 200 djece, odnosno 10 odgojnih skupina s pratećim prostorima.

“Za projekt K540214 – Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarevoj ulici planirano je financiranje u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 EUR, od kojih je iznos od 2.190.000.00 EUR planiran iz Izvora 5.5. – Refundacije iz pomoći EU, a iznos od 2.310.000,00 EUR iz izvora 8.1. – primici od financijske imovine i zaduženja”, obrazlaže se.

Mali kredit: Prenamjena prostora u dječji vrtić

Dugoročnim kreditom iz sredstava HBOR-a kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 1.539.000,00 EUR financirat će se rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena prostora garaže sa spremištima i administrativnog prostora u dječji vrtić. Kredit će se koristiti sukcesivno, najkasnije do 30. rujna 2024. godine. Vraćat će se bez počeka, u 180 jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju svakog zadnjeg dana u mjesecu, od kojih prva dospijeva 31. listopada 2024. godine.

Za ovaj kredit kamatna je stopa 4.80% godišnje fiksno, uz mogućnost subvencije kamate do 75%, najviše 3,00 p.p., sve sukladno Nacionalnom planu otpornosti i oporavka.

Objava Grad diže kredite za vrtiće u Kolarevoj i Goričanki, izgradnju Jelačićeve, Bratstva i još pet ulica pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.