Prijava

Vaša prijava

Višić: Odstupio bih da smatram da nećemo po ovom natječaju izgraditi pročistač

[]

Protekla su gotovo dva mjeseca od otvaranja ponuda po dovršetku trećeg natječaja za projektiranje i rekonstrukciju goričkog pročistača te izgradnju nadzorno-upravljačkog sustava. Na natječaj nominalne vrijednosti 21 milijun eura zaprimljene su četiri ponude, od kojih je najjeftinija 31 milijun, a najskuplja 37 milijuna eura.

>> AGLOMERACIJA Stigle četiri ponude za izgradnju pročistača, javili se izvođači iz sedam država

“Iako su sve zaprimljene ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave u tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda odnosno evaluacija istih koja se obavlja sukladno tehničkim zahtjevima iz natječajne dokumentacije. Ukoliko nakon pregleda i ocjene ponuda stručno povjerenstvo konstatira da je ekonomski najpovoljnija ponuda pravilna, prihvatljiva i prikladna donijeti će Odluku o odabiru najkasnije u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda, odnosno u roku kada će imati osigurana financijska sredstva potrebna za realizaciju projektiranja i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnju nadzorno upravljačkog sustava”, priopćila je vijećnicima i javnosti VG Vodoopskrba u najavi rasprave po tradicionalno zadnjoj točki dnevnog reda.

Direktor VG Vodoopskrbe Krunoslav Višić na današnjoj je sjednici na pitanja opozicijskih vijećnika pojašnjavao dijelove ovog priopćenja.

‘…najkasnije u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda, odnosno u roku kada će imati osigurana financijska sredstva potrebna za realizaciju

Višić je pojasnio da se formulacija iz uvodnog priopćenja odnosi na datum otvaranja ponuda te da će odluka o odabiru izvođača biti donesena do 10. travnja.

“Odstupio bih sa svoje pozicije da se bojim da se projekt neće realizirati po ovom provedenom natječaju. Sama kronologija kako teče postupak nakon što se potpiše ugovor o rekonstrukciji i dogradnji pročistača je kako slijedi: godinu dana projektiranje, dvije godine izvođenje radova i četvrta godina probni rad. Nakon treće godine kompletan uređaj će stupiti u funkciju za sve građane na način da će se svi novi priključci aktivirati tj. da će cjelokupna mreža profunkcionirati kroz novi uređaj”, rekao je direktor VG Vodoopskrbe Krunoslav Višić.

‘Iako su sve zaprimljene ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave…’

Na povećanje cijene utjecalo je više faktora. Na direktivu 2023/955 VG Vodoopskrba se pozivala tijekom rasprave s ponuditeljima za vrijeme trajanja natječaja, a tiču se oni, i izgleda da su i utjecali na izbor tehnologije pročišćavanja, o čemu smo već pisali.

AGLOMERACIJA Izmijenjeni uvjeti za dokazivanje stručne sposobnosti, rok za prijave produžen za još dva tjedna

“Osiguranje financijskih sredstava je navedeno u smislu opravdanja kroz studiju izvodivosti. Studija dokazuje opravdanost cijena pročistača u odnosu na pristigle ponude. Od 10. listopada 2023. godine je na snazi Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2023/955. Ta direktiva nalaže svim članicama EU da moraju zajamčiti da se pri donošenju odluka o planiranju, politikama i velikim ulaganjima, kao što je ovo naše, procjenjuje rješenje o energetskoj učinkovitosti uključujući resurse na strani potražnje i fleksibilnosti sustava. To je dio koji je u principu prema našoj dokumentaciji o nabavi, odnosno tehnologiji uređaja za pročišćenje vode, i doveo do toga da su ponudbene vrijednosti veće od procijenjenih vrijednosti kroz studiju izvodivosti. Na povećanje cijena je utjecao i nagli rast cijena energenata. Na cijenu je utjecalo i pitanje prihvatljivosti anaerobne stabilizacije mulja. Dokazano je da anaerobna stabilizacija, koju mi guramo kroz natječaj, donosi u dugoročnom periodu financijski benefit iako je skuplja. Postojeći uređaj je nekad davno i sagrađen po tom sistemu, a sada su te tehnologije značajno uznapredovale. Bez obzira na dodatan investicijski trošak svakako je potrebno planirati proces koji pridonosi smanjenju pogonskih troškova za smanjenje količine mulja te proizvodnjom električne energije koja će se moći iskoristi za pokrivanje preko 40% potreba uređaja za pročišćavanje. Anaerobnom digestijom nastaje manje mulja što direktno utječe na naše troškove”, rekao je Višić.

…najkasnije u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda, odnosno u roku kada će imati osigurana financijska sredstva potrebna za realizaciju’

Spomenuta studija izvodivosti, bila ona stara ili neka nova, nije rečeno, trebala bi zajamčiti financiranje projekta.

“Ne sumnjam da ćemo studijom izvodivosti uspjeti dokazati dodatne troškove koji su dali ponuditelji, odnosno da ćemo dobiti odobrenje za povećanje financijskih sredstava kroz posredničko tijelo razine 2 tj. Hrvatske vode, zatim upravljačko tijelo ministarstva te kroz europske fondove. Sve ovo će biti riješeno kroz 90 dana jer oni nas sami gone da radimo po novoj direktivi koja nalaže skuplje stvari za velike kapitalne objekte gdje su izvorno veći troškovi ali u konačnici jedinica lokalne samouprave ima benefite od tih projekata. Godišnja ušteda u kunskoj protuvrijednosti bi mogla biti 2-3 milijuna kuna godišnje”, rekao je Krunoslav Višić.

“Sredstva će biti osigurana u iznosu ekonomski najpovoljnije ponude. Da nisu napravljeni svi preduvjeti, ne bi se ni krenulo u pregled i ocjenu ponuda, nego bi postupak nabave bio poništen zbog neosiguranih financijskih sredstava”, zaključno je na pitanja SDP-ovaca Ozrena Robića i Marija Zdelara razjasnio zamjenik gradonačelnika Neven Karas.

 

Objava Višić: Odstupio bih da smatram da nećemo po ovom natječaju izgraditi pročistač pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.


Rušenje gospodarske zgrade u dvorištu PŠ Lukavec