Prijava

Vaša prijava

Rekonstrukcija Zagrebačke obilaznice: Donesen ključni dokument za izdavanje lokacijske dozvole

[]

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš donijelo je rješenje da za namjeravani zahvat – Rekonstrukciju zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do čvora Zagreb istok – nije potrebno provesti postupa procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za isti zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Donesene su mjere zaštite zraka, zaštite od buke i zaštite vode te program praćenja stanja vode.

Rješenje prestaje važiti ako Hrvatske autoceste d.o.o. u roku od dvije godine ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

>> Treći vozni trak, ruše se vijadukti kod Buzina i Kosnice, novo odmorište Mlaka: Donosimo detalje totalne rekonstrukcije Zagrebačke obilaznice

Rješenje možete pronaći OVDJE.

Objava Rekonstrukcija Zagrebačke obilaznice: Donesen ključni dokument za izdavanje lokacijske dozvole pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.


Škola u prirodi