Prijava

Vaša prijava

Za programe razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih Grad osigurao 240 tisuća kuna


Iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu za financiranje programa udruga u području pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih osigurano je 240 tisuća kuna. Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavio je Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2018. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih koji se provode na području Grada Velike Gorice. Svaka udruga može prijaviti najviše dva programa. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je pet tisuća kuna, dok je najveći iznos po pojedinom programu je 50 tisuća kuna.

Prioritetni programi za Grad Veliku Goricu su: programi jačanja socijalnih vještina te stjecanja kompetencija usmjerenih ostvarivanju dobrobiti djece i mladih, programi koji se bave organiziranjem slobodnog vremena djece i koji su inkluzivni u odnosu na ranjive skupine djece, programi koji sadrže jasno određeno područje za koje se prijavljuju te su usklađeni s Programom javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018., zatim programi koji obuhvaćaju područja rada s djecom i mladima izravno, sa zaposlenicima u sustavu odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi te s roditeljima, programi koji su se pokazali uspješnima, prema evaluaciji i povratnim informacijama iz odgojno-obrazovnih ustanova, programi koji zadovoljavaju one potrebe koje nisu obuhvaćene odgojno-obrazovnim procesom i redovnim djelatnostima vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih ustanova koje se bave djecom i mladima, programi čiju je provedbu moguće organizirati tijekom školske godine 2017/18. i početkom školske godine 2018/19, programi koji podrazumijevaju raznolikost i sveobuhvatnost u pristupu prevenciji problema u ponašanju s ciljem jačanja zaštitnih i smanjivanja rizičnih činitelja za uključivanje u rizična ponašanja i/ili poremećaje u ponašanju, programi koji se provode na tri razine prevencije – univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj.

– Razmatrat će se samo oni programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: arijana.mataga.tintor@gorica.hr i to najkasnije pet dana prije isteka Poziva – naglasili su iz Grada Velika Gorica.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 5. veljače ove godine, a cijeli poziv, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na stranici gorica.hr.

Objava Za programe razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih Grad osigurao 240 tisuća kuna pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.