Prijava

Vaša prijava

POZIV MLADIMA! Za programe i projekte grad daje 125 tisuća kuna, javite se!


Grad je objavio Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2020. godini, a koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

Nekoliko je prioritetnih područja na koja se mladi mogu javiti i odabrati nešto za sebe, od aktivnog djelovanja u zajednici, organitacije tribina, predavanja, poticanja mobilnosti, do organizacije kultunih manifestacija, festivala, organizacije slobodnog vremena….

PRIORITETNO PODRUČJE 1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje razvijaju aktivno građanstvo i društvenu toleranciju
b) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
c) Mladi i održivi razvoj zajednice
d) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih

PRIORITETNO PODRUČJE 2. Aktivno djelovanje mladih i razvoj lokalnih udruga mladih
a) Provedba radionica, edukacija i/ili treninga za mlade o pokretanju i osnivanju udruga za mlade, poticanje razvijanja vlastitih ideja i inicijativa, aktivnom građanstvu u lokalnoj zajednici i sl.
b) Druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju poticajno okruženje za razvoj udruga mladih i za mlade te potiču njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici
c) Provedbu radionica i treninga za jačanje kapaciteta udruga mladih i udruga za mlade

PRIORITETNO PODRUČJE 3. Programi kulture i programi nezavisne kulture mladih
a) Strateška suradnja s Gradom Velikom Goricom na razvoju nezavisne kulture mladih u Gradu Velikoj Gorici
b) Organiziranje zajedničkih kulturnih manifestacija i festivala za mlade i ostale građane
c) Druge programske ili projektne aktivnosti kulture i nezavisne kulture mladih

PRIORITETNO PODRUČJE 4. Podizanje kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici
a) Provedba radionica, edukacija, i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici
b) Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje nude raznovrsne socijalne usluge za mlade i/ili su usmjerene prevenciji ovisnosti među mladima u lokalnoj zajednici
c) Provedba radionica, edukacija i treninga koji su usmjereni na tjelesnu aktivnost mladih a koje doprinose razvoju stvaralačkog potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života mladih
d) Druge programske ili projektne aktivnosti koje pozitivno utječu na kvalitetu života mladih u Gradu Velikoj Gorici

PRIORITETNO PODRUČJE 5. Mladi u ruralnim sredinama
a) Provedba radionica, edukacija, i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u ruralnim sredinama
b) Organizacija slobodnog vremena mladih u ruralnim sredinama
c) Druge programske ili projektne aktivnosti koje pozitivno utječu na kvalitetu života mladih u Gradu Velikoj Gorici

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 125 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 14.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do 31.10.2020. ili do iskorištenja sredstva u Proračunu, a detalje prijave i prijavnicu potražite OVDJE

Objava POZIV MLADIMA! Za programe i projekte grad daje 125 tisuća kuna, javite se! pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.