Prijava

Vaša prijava

Konferencija“Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice”

[]

29. rujna 2020. godine, Velika Gorica – U plavom salonu HNK Gorice održana je konferencija na kojoj je predstavljena provedba projekta “Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice”. Ovaj projekt edukacije i informiranja Grad Velika Gorica i gradsko komunalno društvo VG Čistoća provode od prosinca 2018. godine. Projekt je vrijedan 1.984.588,79 kuna, te je kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u visini 60,47 %, odnosno 1.096.245,50 kuna.

Kroz ukupno 22 projektne aktivnosti, zadatak projekta je educirati i informirati sve skupine građana Grada Velike Gorice o pravilnom gospodarenju otpadom, važnosti odvojenog sakupljanja otpada “na kućnom pragu” i putem reciklažnih dvorišta te “zelenih otoka”, kako bi se na taj način sakupljeni otpad mogao reciklirati i pravilno zbrinuti, umjesto da završi na “divljim” deponijima ili gradskom Odlagalištu komunalnog otpada Mraclinska Dubrava.

To je predviđeno planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te Grada Velike Gorice. Specifični ciljevi projekta jesu informirati građane i korisnike sustava o pravilnom gospodarenju otpadom i izgraditi svijest i razumijevanje javnosti kako pravilnim gospodarenjem otpadom štititi okoliš, stremiti održivom razvoju i održivoj ekonomiji. Krajnji cilj je smanjiti količinu otpada na odlagalištu i povećati količinu otpada koji se odvojeno sakuplja i ponovno koristi i reciklira, koji ne bi trebao završiti u miješanom komunalnom otpadu. Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donijelo je Plan gospodarenja otpadom, a ovaj projekt pridonosi izvršenju donesenih mjera.“ – rekao je prilikom predstavljanja projekta Marko Ružić, voditelj Ureda za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice.

Kako bi građani znali primijeniti tehnike odvojenog sakupljanja otpada, projekt je obuhvatio informiranje putem tiskanih edukacijskih materijala za školarce i djecu u vrtićima putem brošura, slikovnica i radnih listića. Provedene su i edukacijske radionice o pravilnom gospodarenju otpadom u svim velikogoričkim školama, kampanje putem medija, plaćenih oglasa u lokalnim tiskanim medijima i na web portalima te plakata izloženih na javnim mjestima, a izrađene su i informativne ploče o pravilnom odvajanju otpada u prostorijama za otpad stambenih zgrada, te producirani edukacijski video filmovi i kazališne predstave za školsku djecu.

Profesorica s velikogoričkog Veleučilišta Sanja Kalambura prisutnim predstavnicima suvlasnika stambenih zgrada putem prezentacije je približila percepciju otpada kao našeg problema. „Činjenica je da smo otpad koji kamioni odvoze na reciklažu ili na odlaganje, proizveli mi. Dakle moramo postati svjesni da je to naš problem i da svojim djelovanjem  možemo doprinijeti sustavu u rješavanju problema. Jedna od aktivnosti koje možemo učiniti je da usvojena znanja u kontekstu očuvanja okoliša prenosimo dalje, a ona moraju biti jednostavna i razumljiva. Treba znati prema kojim svojstvima dijelimo otpad i što sve čini sadržaj kante za smeće. Recimo, na nivou države kuhinjski otpad čini 30,9 posto ukupnog otpada, dok plastika čini 22,9 posto. Jedino se pravilnim odvajanjem u našim domovima, zelenim otocima ili reciklažnim dvorištima otpad može reciklirati, odnosno ponovno upotrijebiti. Kada sve vrste otpada odložimo u istu kantu za smeće ili kontejner, recikliranje nije moguće jer jedna vrsta otpada kontaminira drugi.“ – kazala je Kalambura.

Pravilnim gospodarenjem otpadom možemo smanjiti količinu otpada odloženog na Odlagalištu komunalnog otpada Mraclinska Dubrava koje vodi gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. U svojoj prezentaciji predsjednik Uprave ove gradske tvrtke Ivan Rak naglasio je kako se većina njihovih djelatnosti financira iz cijena komunalne usluge, a to iznosi 70 posto proračuna VG Čistoće. „Drago mi je da je ovaj projekt fokusiran na edukaciju najmlađih sugrađana, jer jedino tako možemo promijeniti svijest da je otpad naša briga i obaveza cijelog društva. Naglasio bih kako ćemo u narednom periodu svim domaćinstvima, odnosno stambenim zgradama podijeliti posude za razvrstavanje otpada tako da će na zelenim otocima ostati samo kontejner za staklo. Očekuje nas uskoro i izgradnja novog reciklažnog dvorišta u Velikoj Gorici, odnosno premještanje dosadašnjeg na gradsko zemljište tako da više nećemo plaćati najam za zemljište. Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela koji ovisi o količini otpada, a u budućnosti će ona nažalost rasti. Nije se mijenjala od 2008. godine a cijene goriva, opreme i strojeva su rasle. Tu su još i troškovi odvoza odvojeno prikupljenog otpada, stoga ćemo morati korigirati cijenu usluge. No, cijene će biti u skladu s novom uredbom, i nekima će rasti, dok će se drugima cijena usluge smanjiti. Važno je napomenuti da ćemo građane o tome pravovremeno obavijestiti.“ – naglasio je Rak.

Budući da u stambenim zgradama nastaje oko polovice svih količina komunalnog otpada koji treba pravilno zbrinjavati konferencija je bila otvorena za građane i predstavnike suvlasnika stambenih zgrada na području Velike Gorice. Najviše ih je zanimala nova cijena usluge odvoza komunalnog otpada i kada će se dobiti posude za razvrstavanje. Naime, Uredba o komunalnom otpadu je izmijenjena prošle godine, no pojedine odredbe su suspendirane na Ustavnom sudu i očekuje se izmjena iste, o kojoj će u konačnici ovisiti i cijena komunalne usluge.

Objava Konferencija“Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice” pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.