Prijava

Vaša prijava

Najavljena 25. sjednica Gradskog vijeća, evo dnevnog reda

['25. sjednica gradskog vijeća', 'sjednica vijeće']

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 02. ožujka 2021. godine s početkom u 09 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Statuta Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

3. Prijedlog Odluke o uvođenju mjera za pomoć gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice
pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Gradskog vijeća i članovima stalnih i
povremenih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Velika
Gorica

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Velika
Gorica

8. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Grada Velike Gorice

9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 9.3.2020. godine

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

12. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća nalaze se ovdje.

Objava Najavljena 25. sjednica Gradskog vijeća, evo dnevnog reda pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.