Prijava

Vaša prijava

Uskrsnice za goričke umirovljenike

[]

Grad Velika Gorica obavještava umirovljenike s prebivalištem na području Grada Velike Gorice koji imaju mirovinu do 380,00 €, da mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice. Isplata uskrsnice bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 15. ožujka do 5. travnja 2024. godine. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 200 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 110,00 €, umirovljenici koji imaju mirovinu 200,01 do 300,00 € ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 55,00 €, a umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu 300,01 do 380,00 € ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 40,00 €.

Umirovljenici koji su upisani u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice u 2023. godini ne moraju se ponovno upisivati u Evidenciju. Umirovljenici koji nisu upisani u Evidenciju ostvaruju pravo na uskrsnicu na temelju podnošenja propisanog Obrasca za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate uskrsnice. Prijave se zaprimaju do 15. ožujka 2024., a detaljnije na web-stranici Grada Velike Gorice

Kako bi preuzeli uskrsnicu umirovljenici moraju doći u FINA-u osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv njihov OIB. U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika odnosno korisnika nacionalne naknade, uskrsnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika uskrsnice.

Grad Velika Gorica moli sve umirovljenike da poštuju propisane rokove jer nakon njihovog proteka neće biti moguće ostvariti pravo na uskrsnicu. Dodatne informacije mogu se dobiti i na telefonske brojeve 6269-918 ili 6269-938.

obrazac-uskrsnica-2024

Post Uskrsnice za goričke umirovljenike je prvi puta viđen na MRACLIN.HR.