Prijava

Vaša prijava

Uspjeh naših učenika u Krapini


Dana 5.9.2023.  troje učenika 4.b. razreda išli su zajedno s mentoricom na izložbu i recital nagrađenih literarnih i likovnih radova u Krapinu u sklopu Tjedna kajkavske kulture. Recitirali su nagrađenu pjesmicu na Dječjem recitalu kajkavske poezije te prisustvovali izložbi odabranih likovnih radova na temu tradicije i brežuljkastih krajeva. Nagrađeni učenici 3.b (sada 4.b) razreda za literarni i likovne radove su: Lukas Gutvald, za pjesmu Naš jezik, napisanu na 3 hrvatska narječja te Nela Bačić i Marija Martinović, za likovni prikaz detalja narodnog tkanja.
Lukas je čitao svoju nagrađenu pjesmu i na otvorenju Kajkavskog tjedna kulture – 4.9.2023., a Marijin i Nelin likovni rad uvršten je na likovnu izložbu toga istoga dana. Njihova mentorica je Divna Topolnjak. Čestitamo!!! (D.T.)