Prijava

Vaša prijava

Edutopija 21


U našoj školi  je 15. lipnja je potpisan Ugovor o suradnji za provedbu projekta EdUTOPIJA 21- stvaramo održivi razvoj koji kroz suradnju raznih društvenih aktera radi na stvaranju ekonomske i socijalne kohezije i održivog razvoja lokalne zajednice.

Riječ je o dvogodišnjem projektu Udruge ZMAG (Zelena mreža aktivističkih grupa) koji se provodi u suradnji s Gradom Velikom Goricom i sedam velikogoričkih osnovnih škola među kojima je i naša.

više na►