Prijava

Vaša prijava

Udžbenici za šk. godinu 2019./20.


Na web stranici škole, u izborniku Popis udžbenika za šk. god. 2019.-2020., nalazi se popis obveznih udžbenika i pripadajućih dodatnih obrazovnih materijala koji će se koristiti u školskoj godini 2019./20.. U II., III., IV., VI., VII. (bez Kemije, Fizike i Biologije) i VIII. razredu koristit će se postojeći udžbenici prema Katalogu odobrenih udžbenika iz 2014. godine. U I. i V. razredu te za predmete Kemija, Fizika i Biologija u VII. razredu, u kojima kreće primjena novih kurikuluma, koristit će se novi udžbenici.►