Prijava

Vaša prijava

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-02/21-01/3
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-21-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 12. 10. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 8/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, članka 68. Statuta Osnovne škole Jurja Habdelića, ravnatelj Osnovne škole Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 8 sati dnevno, odn. 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na upražnjenom radnom mjestu 


Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje