Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/21-01/3
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-21-8
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 21. 10. 2021.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja za učitelja/icu razredne nastave u Područnoj školi Velika Buna, objavljenog 12. 10. 2021. godine na neodređeno puno radno vrijeme da su područja provjere za usmeni razgovor:

  • kurikulum, nastavni planovi i programi razredne nastave
  • važeći zakonski propisi vezani uz radne obveze učitelja u osnovnoj školi
  • snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda