Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/21-01/16
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-21-7
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 16. 11. 2021.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja za učitelja/icu razredne nastave objavljenog 4. 11. 2021. godine na određeno nepuno (20 sati) radno vrijeme da su područja provjere za usmeni razgovor:

  • kurikulum, nastavni planovi i programi razredne nastave
  • važeći zakonski propisi vezani uz radne obveze učitelja u osnovnoj školi
  • snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda