Prijava

Vaša prijava

Postali smo Šumoborci


 

Učenici 8. a razreda imali su priliku sudjelovati u projektu Šumoborci te su kroz edukativni program najprije učili o korisnosti šuma u ekosustavu, o problemima koji nastaju njihovim uništavanjem, klimatskim promjenama i štetnim emisijama ugljičnog dioksida. Zatim su se 17. studenog uputili u Turopoljski lug gdje su sudjelovali u pošumljavanju uništenog dijela šume. ►