Prijava

Vaša prijava

Festival Univerzalne sportske škole


Jučer je u Šćitarjevu održan godišnji Festival Univerzalne sportske škole

samo onih škola Zagrebačke županije u kojima se provode ovi sportski

programi. Programi su namijenjeni učenicima nižih razreda, a provode

se dva puta tjedno.

 

U igri i druženju na nogometnom terenu gdje su učenici prezentirali svoja

sportska umijeća uživali su brojni učenici iz cijele naše županije.