Prijava

Vaša prijava

Dopunska nastava


Dopunska nastava za učenike koji moraju još malo utvrditi gradivo održavat će se od 28. lipnja do 4. srpnja i to prema sljedećem rasporedu:

  • priroda/biologija: 8 – 9:30
  • matematika za učenike 5. d, 7. a i 7. b razreda: – 10:30
  • matematika za učenike 5. b, 6.a, 8. b i 8. c razreda: 10 – 12:30
  • matematika za učenike 6. d, 7.c i 8. d razreda: 10 – 12:30