Prijava

Vaša prijava

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-02/23-01/09
Školska 1                               URBROJ: 238-31-18-02-23-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 1. rujna 2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 8/18, 98/19, 64/20), te članaka 5. i 6. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 238/31-18-01-19-1 od 22. 3. 2019.), ravnatelj Osnovne škole Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj/ica razredne nastave u ptoduženom boravku, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme, 8 sati dnevno, odn. 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena ►