Prijava

Vaša prijava

Fašnik


Maskiranje potječe iz pradavnih vremena. Ljudi su se maskama štitili od zlih duhova, a udaranjem u bubnjeve i zvukovima zvona tjerali su zimu, zlo i nedaće te prizivali dolazak proljeća.

U našim se krajevima taj običaj naziva fašnik, prema njemačkoj riječi Fastnacht (noć posta), poklade vuku korijen od starohrvatskog glagola klasti (prerušavati se), a karneval dolazi od latinskog carni vale (zbogom mesu) ili u prijevodu mesopust! ►


Kušanje mladih vina