Prijava

Vaša prijava

Posjet vatrogasnoj postrojbi


Učenici svih drugih razreda i ove školske godine polaze program edukacije koje je izradilo Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja te Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a uz preporuku MZO-a i AZOO-a provodi se u školama.

Program edukacije sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Prvi je popraćen promotivno-edukacijskim filmom, a u drugom djeca razgledavaju vatrogasna vozila i opremu koju koriste vatrogasci prilikom zaštite i spašavanja života i imovine. ►