Prijava

Vaša prijava

Kalendar školske godine 2024./2025.


U Narodnim novinama objavljena je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025., odnosno školski kalendar.

Nastavna godina počinje 2. rujna 2025. godine, a završava 18. lipnja 2025. godine. Prvo polugodište trajat će od 2. rujna do 20. prosinca ove godine, a drugo polugodište od 7. siječnja do 18. lipnja iduće godine. ►