Prijava

Vaša prijava

Odabir udžbenika za škol. god. 2019./2020.


Na temelju tog dokumenta vršit će se odabir novih udžbenika za prve i pete razrede za sve predmete i za sedmi razred iz Biologije, Kemije i Fizike od 17. do 21. lipnja.

U Katalogu se nalaze i novi udžbenici iz Informatike od 5. do 8. razreda.