Prijava

Vaša prijava

Odluka o upisu u 1. razred srednje škole


Molimo da ju pročitate i informirate se o rokovima upisa. Posebno trebaju obratiti pažnju učenici koji žele upisati razredne odjele za sportaše (pripaziti na rokove!). 

Učenike s teškoćama u razvoju (rješenje o obliku školovanja) škola će kontaktirati o načinima prijave programa kada za to dobije upute Upravnog odjela kao i Mišljenja profesionalne orijentacije. 


Grad objavio natječaj za poljoprivrednike

VIDEO: Sjaj i “Jedina moja”