Prijava

Vaša prijava

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/20-01/2
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-20-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 1. lipnja 2020.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.  ̶  ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.  ̶  RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19. ), Zakona o  ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99. i  35/08.) i članka 60. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Jurja Habdelića, Velika Gorica, raspisuje

  • NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Škole