Prijava

Vaša prijava

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/20-01/4
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-20-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 23. 6. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Jurja Habdelića, ravnatelj OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj/ica matematike, matična škola, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena