Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/20-01/4
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-20-11
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 2. 7. 2020.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja za učitelja/icu matematike  objavljenog 23. 6. 2020. godine na neodređeno puno radno vrijeme da su područja provjere za usmeni razgovor:

  • kurikulumi, nastavni planovi i programi matematike
  • važeći zakonski propisi vezani uz radne obveze učitelja u osnovnoj školi
  • snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda